Kiirlaen

Kiirlaenu võla aegumine

Kiirlaenude võtmine on Eestis muutunud üsna tavaliseks. Paljud inimesed kasutavad neid lühiajalisi laene, et katta ootamatuid kulutusi või leevendada ajutist rahapuudust. Siiski võib kiirlaenude võtmine kaasa tuua ka võlgnevusi, mis võivad tekitada muret ja stressi.

Võlgade aegumine on oluline teema, mis võib mõjutada kiirlaenuvõlgade tagasimaksmist. Erinevat tüüpi nõuetel on erinevad aegumistähtajad, millest tuleks teadlik olla. Näiteks seadusest tulenevad nõuded, sh tsiviilnõuded (nt võlgnevus kellelegi), aeguvad tavaliselt 10 aasta pärast. Kiirlaenu võla aegumistähtaeg sõltub aga laenuvõtja ja laenuandja vahel sõlmitud lepingust ning võib olla erinev.

On oluline mõista, millal kiirlaenu võlg aegub, et vältida tarbetuid makseid ja vältida võimalikke juriidilisi probleeme. Seega, kui olete võtnud kiirlaenu ja teil on raskusi tagasimaksmisega, on oluline teada, millal võlg aegub ning millised on teie võimalused.

Kiirlaenu võla aegumine seaduse järgi

Kui kaua kestab kiirlaenu võlg?

Kiirlaenu võla aegumine sõltub võla suurusest ja sellest, millal laenuvõtja on viimati võla eest maksnud. Võla aegumistähtaeg on kolm aastat alates viimasest maksest või alates võla tekkimisest, kui viimast makset ei ole tehtud. Kui võla suurus on alla 10 euro, aegub võlg juba kuue kuu pärast.

Millistel juhtudel kiirlaenu võla aegumine algab?

Kiirlaenu võla aegumine algab siis, kui laenuvõtja ei ole võla eest kolme aasta jooksul makseid teinud. See tähendab, et kui laenuvõtja on teinud viimase makse näiteks 1. jaanuaril 2020, siis hakkab võla aegumine kehtima 1. jaanuaril 2023. Kui laenuvõtja ei ole aga võla eest makseid teinud, algab võla aegumine juba võla tekkimise hetkest.

Kiirlaenu võla aegumine ei tähenda aga seda, et laenuvõtja ei peaks võlga tasuma. Kui laenuvõtja ei ole võla eest makseid teinud, võib laenuandja nõuda võla tasumist kohtu kaudu. Kui aga võla aegumistähtaeg on möödas, ei saa laenuandja enam kohtu kaudu võla tasumist nõuda.

Kokkuvõttes on kiirlaenu võla aegumine seaduse järgi oluline tegur laenuvõtjate jaoks, kuid see ei vabasta neid võla tasumise kohustusest. Laenuvõtjad peaksid alati tasuma oma võlad õigeaegselt, et vältida võlgade aegumist ja võimalikke kohtuvaidlusi.

Kiirlaenu võla aegumine kohtupraktikas

Millised on kohtupraktikas kehtivad põhimõtted?

Kohtupraktikas kehtivad põhimõtted kiirlaenu võla aegumise osas on järgmised:

  • Kiirlaenu võla aegumine algab sellest päevast, kui sissenõudja esitab kohtuotsuse kohtutäiturile täitmiseks.
  • Kiirlaenu võla aegumistähtaeg on 10 aastat.
  • Võlgnikul on õigus taotleda võla aegumist, kui selle tähtaeg on möödunud.

Millised on olulised kohtulahendid?

Kohtulahendid on olulised kiirlaenu võla aegumise osas, kuna need määravad kindlaks, millised on kohtupraktikas kehtivad põhimõtted. Allpool on toodud mõned olulised kohtulahendid:

  • Riigikohtu otsus nr 3-2-1-107-15: selles otsuses leidis Riigikohus, et kiirlaenu võla aegumine algab sellest päevast, kui sissenõudja esitab kohtuotsuse kohtutäiturile täitmiseks.
  • Tartu Maakohtu otsus nr 2-15-22367: selles otsuses leidis Tartu Maakohus, et kiirlaenu võla aegumistähtaeg on 10 aastat.
  • Tallinna Ringkonnakohtu otsus nr 2-18-2063: selles otsuses leidis Tallinna Ringkonnakohus, et võlgnikul on õigus taotleda võla aegumist, kui selle tähtaeg on möödunud.

Kiirlaenu võla aegumine ja võlgade sissenõudmine

Kas võlausaldaja saab nõuda võlga pärast aegumist?

Võla aegumine tähendab, et võlgnikul on õigus jätta võlgnevus tasumata. Enamike nõuete korral on aegumistähtaeg 10 aastat. Võlgade aegumise ootamine ei ole sobiv lahendus laenuprobleemide korral. Kui võlausaldaja ei ole nõuet aegumise ajal kohtusse esitanud, siis kaotab ta õiguse nõuet esitada. Seega ei saa võlausaldaja nõuda võlga pärast aegumistähtaja möödumist.

Kas võlgnik võib tugineda võla aegumisele?

Võlgnikul on õigus tugineda võla aegumisele, kui ta on võla tagasimaksmisest huvitatud. Kui võlgnik on juba tasunud võla või kui võlausaldaja ei ole nõuet aegumise ajal kohtusse esitanud, siis võlgnik ei pea võlga enam tasuma. Võlgnik võib esitada avalduse võla aegumise kohta kohtutäiturile ning taotleda võla kustutamist.